Poniżej przedstawiamy wybór najlepszej oferty na nasze zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej i stworzenie prototypu urządzenia do projektu pt:

„System dodatkowego zasilania silników spalinowych powodujący obniżenie zapotrzebowania na paliwa węglowodorowe”

Przedmiotem zapytania było przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu optymalnej technologii wytwarzania układu podawania gazu powstającego z elektrolizy czynnika chemicznego do silnika spalinowego, celem poprawy sprawności i obniżenia zużycia paliwa o minimum 20%. W skład zamówienia wchodzi również wykonanie prototypu instalacji wraz z odpowiednimi formami wtryskowymi.

Najwięcej punktów zdobyła i jednocześnie zwycięzcą została Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie


Z poważaniem

inż. Przemysław Martyka
Prezes Zarządu PEMOR sp. z o.o.